Інформаційний бюлетень

2018-12-07

/Files/images/18835528.jpg

Інформаційний бюлетень

2018 рік друге півріччя

Подаровані книги

Паранормальні явища.окультизм

133 Никитан, Сергей Феномен Сталина./ Текст.:Документальное издание./С.Никитан.-Гадяч: Издательство Гадяч.2016.-244с.

Право. Юриспруденції

34/410//075.8/ Оуенз, Кейт Право.:Посібник для студентів бізнес –спеціальностей/Текст.:Навчальний посібник. Пер. з англ./К.Оуенз.-К.: Т-во Знання,КОО,2002.-605с.

Політичні партії та рухи

329.733/477-87//092/ Панченко, Олександр Демократичний націоналізм в минулому, дії, персоналіях та історичній перспективі./Текст ./О.Панченко.-К.:Вид-во ім.Олени Теліги,2018.-676с.:іл.

Державне право. Конституційне право. Адміністративне право

342/477.6/ Правосуддя на Сході України в умовах збройної агресії Російської Федерації./ Текст.:Звіт за результатами дослідження спроможності судової системи забезпечувати правосуддя в умовах збройного конфлікту на сході України.- К.:Відродження.2018.-339с.

342.51/477/»1917-2017» Уряди України . На шляху відновлення та утвердження державності./ Текст.: з дня утворення першого українського уряду/1917-2017р./-К.:ТОВ Видавничий дім»ІН Юре»,2017.-446с.

Військова справа.Оборона. Збройні сили.

355.40 Суворов, Виктор Советская военная разведка./ Текст.: Как работала самая могущественная и самая закрытая разведывательная организация ХХ века .-В. Суворов.-М.: ООО Из –во Добрая книга ,2016.-496с.

Освіта. Виховання. Дозвілля

37.01/09 Школа для батьків./Текст.:Посібник.:Відповідальне батьківство/В.Бондаровська та ін.-К.:ПП Заценко.-Прим,2006.-338с.

Ботаніка

581.46 Горобец Василий Пионы./ Текст.: Биология, селекция. Сорта./В.Горобец.:К 80 - летию Национального ботанического сада им.Н.Н. Гришко.-К.:Велес,2015.-160с.

Предмети особистого вжитку . Ведення домашнього господарства.

646/649/ Баек,Джи Маникюр и педикюр ./ Текст.: шаг за шагом./Д.Баек.: пер. с англ.-Х.:Книжный клуб.Клуб семейного досуга. Белгород: ООО Книжный клуб. Клуб семейного досуга,2009.-160с.:ил.

Літературна критика

82.09/477//092 / Ушкалов, Леонід Шевченко від А до Я./Текст.:/Л.Ушкалов.-Львів.:Видавництво Старого Лева. 2018.-202с.

821/09.477//092/ Шукач Істини. Микола Петренко./Текст. Бібліографічний нарис до 90-річчя від дня народження.-Львів.:Ліга –Прес,2015.-144с.

Українська література

821/477.53/ Беля, Валентина Жасминовий вечір./ Текст.: Збірка творів./ В. Беля.-Полтава.: Полтавський літератор , 2017.-118с.

821/477/ Василів-Базюк, Любов П’ять колосків./ Текст.: Історична повість.: Друге видання, переробл. і доповн./Л.Василів-Базюк.-Чернігів.:Букрек,2018.-323с.

821/477/ Василів-Базюк, Любов У вирі тотальних режимів./Текст.: Історична повість.:вид. третє переробл. і доповн./Л.Василів-Базюк.Чернівці.: Букрек.-2018-304с.

821/477/ Гоян, Ярема Маркіян Шашкевич. Апостол Духа. Портрет.,Текст./Я.Гоян.-К.:Українська мить, Ін Юре, 2017.-344с.

821/477/ Денисенко, Лариса Калейдоскоп часу./ Текст.: роман./ Л.Денисенко.-Х.:Книжковий Клуб. Клуб Сімейного Дозвілля, 2013ю-320с.

821/477/ Забужко, Оксана Жити- пити./ Текст.: Збірка оповідань./О.Забужко та ін.-Х.:Книжковий клуб.Клуб Сімейного Дозвілля, 2013.-320с.:іл.

821/477/ Лис, Володимир Графиня./ Текст.: роман./В. Лис .-Х.: Книжковий Клуб. Клуб Семейного Досуга, 2016.-224с.

821/477/ Перлини »Саквояжа»./ Текст. Збірник історій.Віршів.-Кропивницький.: Поліграф –сервіс, 2018.-560с.

821/477/ Петренко, Микола Дві радості./ Текст.: поезії./ М. Петренко, А. Рогуля.-Львів,: Сплом, 2016.-223с.

821/477/ Петренко, Микола Коли здіймаєшься вище./ Текст. Новелетки, образки./ М. Петренко.-Львів.: Сполом, 2013.-88с.

821/477/ Петренко, Микола Коливо./ Текст.: Над глибинами часу: есе./ М. Петренко.-Львів: Сполом,2017.-479с.

821/477/ Петренко, Микола Мое містечко над Сулою./ Текст/ М. Петренко.-Львів.: В-во вісім лапок, маркет, 2014.-171с.

821/477/ Петренко, Микола Мої усміхнені слова./ Текст.: Поезія./М. Петренко.-Львів.: Сполом, 2018.-155с.

821/477/ Петренко, Микола Перетин./Текст.: Поезія./ М. Петренко.-Львів.: Сполом, 2015.-218с.:іл.

821/477/ Петренко, Микола Самозапалення свічі-2./ Текст Новели- притчі./ М.Петренко.-Львів.: Ліга- Прес,2015.-200с.

821/477.6/ Порода: Антологія українських письменників Донбасу./ Текст. К.: Легенда, 2017.-384с.

821/477/ Талан, Світлана Повернутися дощем./ Текст.6 роман./С. Талан.-Х.: Книжковий клуб. Клуб Сімейного Дозвілля.2016.-448с.

821/477.53/ Чайка, Олександр Весна душі./ Текст.: збірка віршів./О.Чайка./Полтава. Вид-во ТОВ Сімон, 2017.-84с.

821/477/ Шашкевич,Маркіян Читанка для діточок./ Текст.: М.Шашкевич.-К.:Українська мить, Ін Юре ,2017.-316с.

821/477/ Шашкевич,Маркіян Читанка для діточок./ Текст.: М.Шашкевич.-К.:Українська мить, Ін Юре ,2017.-215с.

821/477.53/ Яковенко, Лариса Оголена душа./ Текст.:авторська збірка./Л.Яковенко.-Воробйова/. Лохвиця,2018.-120с.

821/477.53/ Яковенко, Лариса Під Харківецькою зорею. /Текст. /Л.Яковенко, Л.Яковенко.-К.:Друкарський двір, Олега Федорова,2017.-148с.

821/477.53/ Яковенко, Ліна Святкове намисто України./ Текст.: Збірка обрядових віршів/ Л.Яковенко.-Полтава.:Полтавський літератор,2017.-74с.

Світова література

821/460/ Гамбоа, Фернандо Последний тайник./ Текст.: пер.с исп./ Ф.Гамбоа.:изд.второе стереотипное.-Х.: Книжный Клуб. Клуб семейного досуга.:Белгород ООО.:Книжный клуб. Клуб Семейного досуга.-2011.-528с.

821/73/ Грегорі, Джилл Таемне Світло./ Текст.: пер з англ./Д. Грегорі, К. Тінторі.-Х.6Книжклвий Клуб. Клуб Сімейного дозвілля, 2009.-352с.

821/73/ Квік,Аманджа Трете коло./ Текст.:пер з англ./А. Квік.-Х.: Книжковий клуб. Клуб Сімейного Дозвілля,2009.-320с.

821/73/ Кинг, Стивен Бесплодные земли из цыкла »Темная башня». : роман./ Текст.: пер. с англ./ С. Кинг.-М.: Издательство АСТ,2016.-472с.

Генеалогія

929.5/ 6/477/092/ Дудник, Іван В'ячеслав Сенютович- Бережний – український історик геральдик і генеалог з Полтавщини./ Текст.:Історико-родовідна розвідка та неповне зібрання наукових праць Ч.І./І.Дудник.-Полтава: ТОВ Фірма Техсервіс, 2018.-215с.

Історія цивілізації. Історія культури

930.85 Україна і світ.: Класична давнина.:Від початку нашої ери до Великого переселення народів./ Текст у 10-ти т.: Т.3.-2010.-216с.:іл.

930.85 Україна і світ.: Класична давнина.:Класична давнина / Текст 500р. до н.е – початок н.е. –К.:Кріон-2009.-216с.:іл.

930.85 Україна і світ. / Текст.: У 10- ти томах –К.:Кріон,-Том 4.,Частина 1 -2010.-224с.:іл.

930.85/477-100/ Україна і світ.: Стародавні цивілізації./Текст.: з давніх часів до 500р. до н.е. –К.:Кріон,2009.-216с.:іл.

ІСТОРІЯ ЗАГАЛОМ

94/!=16»03/07» Абашина, Наталія Повість про велике розселення слов’ян ./ Текст./ Н. Абашина, М.Відейко.-К.: Кріон, 2011.-256с.:іл.

94/477.53/ Булда, Микола Край Григорія Сковороди./Текст.: Історичний нарис./М.Булда.-Гадяч.: Видавництво Гадяч, 2013.-320с.

94/477/»14» Горобець, Віктор Україна :від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи 1578-1616./Текст./В.Горобець.-К.:Кріон,2010.-192с.іл.

94/477/»1860/1870» Донік, Олександр Україна: у переддень та в добу ліберальних реформ 1860-1870-х років./ Текст ./ О.Донік.-К.:Кріон, 2012.-240с.:іл.

94/477/»177/185» Донік, Олександр Україна: у складі двох імперій./ Текст.:остання чверть XVIII- перша половина XIX./О.Донік, К.: Коріолн, 2011.-248с.іл.

94/477/»1917/084/1921» За Україну, за її долю.,за народ!/ Текст.:100 річчя Української національної революціїреволюції1917-1921рр.-К.:ТОВ Видавничий дім» ІН Юре»,2017.-400с.

94/477/ Злочин./ Текст.:документальне науково видання.:2-ге видання. - К.: Видавництво імені Олени Теліги,2005.-560с.

94/477//084 Історія України в картинах. Картина «Князь Кий на прийомі у імператора Візантії Зенона.484рік»,/Текст.-К.:Кріон,2012.-28с.

94/477/»/05» Мироненко, Олександр Україна: початок великого шляху./ Текст.: На світанку К.: КВЦ, 2008.-528С.:іл.-24с.

94/477/ Панченко, Олександр Лохвицьке товариство сільських господарів./ Текст.: Історія,наука і долі на зламі доби./О.Панченко .-К.:Видавництво імені Олени Теліги, 2017.-830с.

94/477/»1917» Солдатенко, Валерій Україна./ Текст.:Рік 1917./ В. Солдатенко.-К.:Кріон,2012.-212с.:іл.

94/4+477/»10/15» Україна-Европа.: Хронологія розвитку з стародавніх часів до початку нашої ери з початку нашої ери по 1000 р./ Текст.: Т.1,2.-К.:Кріон,2008.-576с.:іл.

94/4+477/»1000/1500:» Україна –Европа.: Хронологія розвитку 1000-1500./ Текст.-К.:КВІЦ,2008.-576с.:іл.

94/4+477/»14/17» Україна-Европа.: Хронологія розвитку 1500-1800р у 5-ти т.: Том4./ Текст.-К.: Кріон,2009.-612с.:іл.

94/4+477/»1800-2010» Україна-Европа: Хронологія розвитку: у 5-ти томах. Том 5.-1800-2010.-К.:Кріон, 2011.-720с.:іл.

94/477.53/ Чорнобиль -30. Книга слави і пам’яті. Полтавська область./.Текст.-Полтава.:Копі-центр, 2016.-1256с.іл.

94/477.53/ Шибанова, Галина Лука:На вітрилах століть./ Текст.: Історичний нарис./Г.Шибанов.-Полтава:ТОФ Фірма Техсервіс,2015.-237с.:іл.

94:39/477.53/ Яковенко, Лариса Тесленків рід./ Текст .: /Л.Яковенко.-Лохвиця,2018.-224с.

Кiлькiсть переглядiв: 290

Коментарi