ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 2018

2018-11-02

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 2018

За 1 півріччя

Довідкові видання. Енциклопедії

/031/477/ Енциклопедія Сучасної України./ Текст.: Том 18.-К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017.-711с.

01/092/Яровий Яровий, Валерій Бібліогафічний покажчик./Текст.: Наукових та навчально- методичних праць./В. Яровий.-К.:2006.-50с.

005.41.:005.21 Коллінз, Джим Від хорошого до величного. Чому одні компанії прориваються, а інші- ні/ Текст.6 пер. З англ../ Д. Коллінз.-К.: Наш формат, 2017.-368с.

Друкарська справа

025.171/477/ Рукописна та книжкова спадщина України.-/Текст.:археографічні дослідження унікальних архівних та бібліографічних фондів.,вип..18.-К.:НАУ НБУ ім. Вернадського В.І., 2014.-651с.

025.171/477/ Рукописна та книжкова спадщина України.-/Текст.:Випуск 19 Наукове видання.-К.:НАУ НБУ ім. Вернадського В.І., 2015.-525с.

Менеджмент

005 Пекар, Валерій Різнобарвний менеджмент./Текст.:еволюція мислення, лідерство та керування./В. Пекар.-К.:Довженко Букс,2017.-191с.:іл.

Дитяча психологія

159.922.7 Мельниченко, Настя Я не боюсь сказати./ Текст./найвідвертіша книжка для підлітків./ Н. Мельниченко.-Харків: Фоліо, 2017.-213с.:іл.

Релігія

27-23/-24 Плавлюк, Николай Возрождения первичного християнства./ Текст./Н.Плавлюк.-Вижница:Черемош.-2017.-298с.

Соціологія

316.32 – 043.95 Аджемоглу, Дарон Чому нації занепадають./ Текст.: пер. З англ../ Д. Аджемоглу, Д.Робінсон: 2-ге вид., випр..-К.: Наш формат, 2017.-440с.: іл.

316.61 Вийти з пітьми ./Текст.: Парадигма попередження соціально- економічного колапсу в Україні – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017.-232с.

Уряд. Військова справа

355/359/477/ Добровольчі батальйони/ Текст.: 2-ге вид., переробл. Та доповн.-Харків:Фоліо,2017.-325с.іл.

Гроші. Грошова система. Банківська справа. Біржі

336.7/ 519.2/075-4/ Талеб, Насім Чорний лебідь./ Текст. Про неймовірне у реальному житті.:пер. з англ./ Н.Талеб.-К.: Наш Формат, 2017.-392с.

Міжнародні фінанси

39.1/477/ Костишина, Тетяна Ринкова трасформація оплати праці на підприємствах споживчої кооперації України./ Текст/ Т. Костишина: Монографія.-Полтава РВВ ПУСКУ, 2004.-191с.

Народний одяг. Народні костюми.

Національний одяг. Народні прикраси. Мода.

391/477//084/ Косміна, Оксана Українське народне вбрання./ Текст.: укр., рос.,англ./О.Косміна.-К.:Балтія –Друк, 2017.-62с.

Математичне програмування

519.85 Стоян, Юрій Оптимізація на полі розміщеннях: теорія та методи./ Текст./ Ю.Стоян.: Монографія.-Полтава РВЦ ПУСКУ,2005.-103с.

Енергетика

620/092/ Плавлюк, Николай Энергетическая технология Плавлюка./ Текст.:/Н. Плавлюк.-Косов, Писаный Камень, 2017.-36с.

621.22 Сидоров, Василь Технології гідро- вітроенергетики./Текст.:/В.Сидоров

.-Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С.Г., 2016.-166с.

Бухгалтерія. Бухгалтерський облік

657./6/07/ Стовбчатий, Анатолій Фінансовий контроль./Текст.: навч. посібник. для дистан. навчання. /А.Стовбчатий.-К.: Університет Україна, 2007.-420с.

Художні промисли. Декоративно - прикладне мистецтво. Дизайн

745/749-055.62 Герус, Людмила Українська народна іграшка./ Текст.:кр. Та англ. мовами. /Л. Герус.-К.: Балтія Друк, 2017.-61с.

Живопис

75/477/ Яблонська/084 / Яблонська,Тетяна./ Вступна стаття та вірші І. Драча.-К.:Мистецтво,2017.-56с.:іл.

Музика

781/038/ Словник музичних термінів/Текст.: К.: Видавець Карпенко В, 2017.-312с.,іл.

Театр . Сценічне мистецтво. Драматичні вистави

792/477/ Вергеліс, Олег Українська драма./ Текст.:епізоди./ О. Вергеліс.-К.: Радуга.,2016.-453с.

Мовознавство. Мови. Словники

81/038/-14=161.2 Новогрецький-український,Українсько-новогрецький практичний словник./Текст.-К.:Криниця,2015.-416с.

811.161.2-26 Пономарів, Олександр Українське слово для всіх і для кожного./Текст./О. Пономарів.- вид.2-ге.-К.: Либідь, 2017.-360с.

Художня література. Літературознавство

82/ 477/.53 Волкова, Ганна Як би не війна. Текст.:/ Г.Волкова.-Полтава: Полтавський літератор, 2017.-262с.

Українська література

821./477/ Винничук, Юрій Аптекар./ Текст.: роман./ Ю.Винничук.-К.: Довженко Букс, 2017.- 318с.

821/477/ Винничук, Юрій Діви ночі./ Текст.: повість./ Ю.Винничук.-К.: Довженко Букс, 2017.-314с.

821/477/ Винничук, Юрій Лютеція. Текст.: роман./ Ю.Винничук.-Харків: Фоліо, 2017.-314с.

/821+355.08+94-057.36/477/ Відчайдухи./ Текст.:Історія українськиї воїнів.: Кн.2.-К.: Військо України, 2016.-256с.

821/477/ Герасим'юк, Василь Кров і легіт/ Текст.: вибрані вірші і поеми./ В. Герасим'юк.:вид.2-ге.-Чернівці: Букрек, 2017.-320с.

821./477/ Дашвар, Люко Покров./ Текст.: роман./ Л. Дашвар.-Харків: Книжковий Клуб. Клуб Сімейного Дозвілля, 2017.-384с.

821/477/ Дереш, Любко Спустошення./ Текст.: роман./ Л.Дереш.-Львів: Видавництво Анетти Антоненко. 2017.-376с.

821.161.206.09/092/ Костенко Дзюба, Іван Гармонія крізь тугу дисонансів./ Текст./ І.Дзюба, Л.Костенко.-К.: Либідь, 2016.-584с.іл.

821.09/477/-94 Жадан Дзюба, Іван Чорний романтик Сергій Жадан./ Текст/І. Дзюба.-К.: Либідь, 2017.-112с.іл.

831/477/ Дмитренко, Олексій АІСТ.: Сильніший від смерті./ Текст.: повість./ О. Дмитренко.-К.: Криниця, 2009.-672с.,іл.

821/477/ Дочинець, Мирослав Мафтей./Текст.: Книга написана сухим пером.: роман./ М.Дочинець. -Мукачево: Карпатська вежа. 2016.-352с.

821/477/ Дочинець, Мирослав Синій зошит./ текст.: Аркуші днів світящих.: Художнє видання./ М. Дочинець.-Мукачево: Карпатська вежа, 2017.-184с.

821/477/ Драч, Іван Криниця для спраглих. Кіно./ Текст./ І. Драч.-Харків: Фоліо. 2017.-589с.

821/477/ Драч, Іван Сатирикон./ Текст.:/ І.Драч.-Харків: Фоліо, 2017.-415с.

821/ 477/ Дяченки, Марина та Сергій Варан./ Текст.: роман.: пер. З рос./ М. та С. Дяченки.- К.: Довженко Букс, 2017.-325с.

821/477/ Дяченки, Марина та Сергій Віта Ностра./ Текст: роман. пер. з рос./ Дяченки М. та С.-К.: Довженко Букс, 2017.-380с.

821/477/ Дяченки М. та С. Зло не має влади./ Текст.: роман./ Марина та Сергій Дяченки.-Харків: Фоліо, 2017.-316с.: іл.

821/477/ Дяченки, Марина та Сергій Ключ від Королівства./ Текст..: роман./ М. та С. Дяченки.-Харків: Фоліо, 2017.-283с.

821/477/ Дяченки Марина та Сергій Королівська обіцянка./ Текст.: роман./ М. та С. Дяченки.-Х.: Фоліо, 2017.-284с.:іл.

821/477/ Дяченки, Марина та Сергій Магам можна все./ Текст: роман./ Дяченки М. та С. пер. з рос. -К.: Довженко Букс, 2017.-347с.

821/477/ Дяченки, Марина та Сергій Самум ./ Текст: роман, повість, оповідання. / М. та С. Дяченки. -К.: Довженко Букс, 2017.-316с.

821/477/ Дяченки Марина та Сергій Страта./ Текст.:фантастичний роман./ М. та С. Дяченки.-Х.: Фоліо, 2017.- 349с.:іл.

821/477/ Дяченки Марина та Сергій Темний світ. Рівновага./ Текст.: роман./ М. та С. Дяченки.-Харків: Фоліо, 2017.- 283с.:іл.

821/477/ Жадан, Сергій Інтернат./ Текст.: роман./ С. Жадан.- Чернівці: Меридіан Черновіц. 2017.-336с.

821/477/53 Кабул. Шлях мужності. Спогади про Валерія Боняківського.- Полтава: Полтавський літератор. 2017.-164с.

821/477/ Калитко, Катерина Земля Загублених, або Маленькі страшні казки./ Текст.: оповідання./ К.Калитко. - Львів :Вид. Старого Лева, 2017.-224с.

821.161.2.06-342-93 Кашницький, Микита Уроки мужності./ Текст.: 2-ге вид./ М. Кашницький.-К.: Саммит- Книга ,2016,-35с.

821/477/ Кідрук, Макс Зазирни у мої сни./ Текст.: роман./ М.Кіндрук.- Харків: Книжковий Клуб. Клуб Сімейного Дозвілля, 2016.- 528с.іл.

821./477/ Кідрук, Макс Любов і піраньї./ Текст.: роман ./ М.Кінрук.- Харків: Книжковий Клуб. Клуб Сімейного Дозвілл, 2017.-288с.іл. кольор.вкл.

821/477/ Кокотюха, Андрій Червоний./ Текст.: роман./ А. Кокотюха.- 2-ге вид. - Харків: Книжковий Клуб. Клуб Сімейного Дозвілля, 2017.-320с.іл.

821/477/ Кононович, Леонід Чигиринський сотник./ Текст.: Л.Кононович.-Харків: Вид-во Ранок6 Фабула, 2016.-528с.

821/477/ Коробчук, Павло Священна книга оповідань. / Текст./ П. Коробчук.-К.:ТОВ Видавничий дім Освіта, 2017.-220с.

821./777/ Курков, Андрій Шенгенська Історія./ Текст./ А. Курков. - Харків: Фоліо, 2017.-715с.іл.

821/477/ Лис, Володимир Діва Млинища./ Текст.: роман./ В. Лис: 2-ге вид.-Харків: Книжковий Клуб. Клуб Сімейного Дозвілля,2018.-368с.

821/477/ Лойко, Сергій Рейс./ Текст.:/ С.Лойко.-К.: Брайт стар Паблішинг, 2017.-432с.

821/477/ Малярчук, Таня Забуття./ Текст.: роман./ Т.Малярчук.-Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.-256с.

821./477/ Недавній, Анатолій Народження прізвища./ Текст/ Вуличні козацькі прізвища./А.Недавній.-Полтава:Полтавський літератор. 2017.-264с.

821/477/ Павлюченко, Світлана Герої України не вмирають/ Текст.: Вірші./ С. Павлюченко.- Гадяч:видавництво, 2015.-36с.

/821+355.08+94-057.36/477 Побратими.:/Військо України./ Текст.: Історія українських воїнів.: Книга 1.-К.:Військо України, 2016.-224с.

821/477/ Положій, Евген П’ять секунд, п’ять днів./ Текст.: роман/ Е. Положій.-К.: Нора-Друк, 2016.-176с.

821/477/53 Полтава, Леонід 1709. Історичний роман з часів гетьмана Івана Мазепи./Текст.:/Л.Полтава.-Полтава, ТОВ РІК, 2016.-304с.

821/477/ Пустовгар, Галина Насправді це про любов./ Текст/ Т. Пустовгар.- Полтава.: Полтавський літератор, 2009.-124с.

821/477/ Сенцов, Олег Купіть книгу- вона смішна./ Текст.: пер. з рос./ О. Сенцов.:ненауково-популярний роман з елементами гумору. -Харків: Фоліо,2016.-220с.

821/477/ Сидоров,Василь Зваблення Скіфа./Текст.: Етюди./ В. Сидоров.-Черкаси.: Вертикаль видавець Кандич С.Г., 2016.-316с.

821/477/ Скрябін, Кузьма Я, Шопік і Шпірберген./ Текст.: К. Скрябін.-Харків: Фоліо, 2017.-122с.

821/477/ Сойчине крило./ Текст.: Збірник оповідань.,група авторів.Полтава, ТОВ РІК, 2016.-300с.

821/477/ Таран, Людмила Крила Магдалини./ Текст.:/ Л.Таран.-Чернівці:Бкурек, 2017.-232с.

821/477/ Топська, Неллі Батько українського театру./ Текст.:/ Н.Топська.-К.:ТОВ Книжкова база Альфа, 2017.-64с.

821/477/ Топська, Неллі Зачарована квітами./ Текст.:/ Н.Топська.-К.:ТОВ Книжкова база Альфа, 2017.-64с.

82-3/477/ Торохтушко, Дзвінка Фотограф./Текст.: Новели./ Д.Торохтушко.-К.: Видавництво Алатон, 2017.-176с.

821/477.53/ Тютюнник, Григорій Вир./ Текст.:роман./ Г.Тютюнник.-Полтава: Дивосвіт. 2017.-560с.

821/477/ Тютюнник, Григорій Климко./ Текст.:Повість. Оповідання. Казки./ Г.Тютюнник.-К: Знання. 2017.-287с.

821./477/ Ульяненко, Олесь Син тіні./ Текст: роман./О.Ульяненко.-Харків:Бібколектор, 2017.-282с.

821/477/ Хомич,Микола Територія брехні./ Текст.:роман./М.Хомич.-К.:Юніверс,2016.-256с.

821/477/ Шкляр, Василь Чорне сонце./ Текст.:збірка./ В.Шкляр.-Харків: Книжвовий клуб. Клуб Сімейного Дозвілля,2016.-304с.:іл.

Світова література

821./410/ Адамс, Річард Небезпечні мандри./ Текст.: роман: пер. З англ./ Р. Адамс. - К.: Рідна мова, 2017.- 544.: іл.

821/470/ Алексієвич, Світлана Останні свідки .: Соло для дитячого голосу./Текст.: пер.з рос./ С. Алексієвич.- К.: Дух і література, 2016.-368с.

821/470/ Алексієвич , Світлана Час секунд- хенд./ Текст.: пер. з рос./ С. Алексієвич: 2-ге вид. К.: Дух і література, 2016.-464с.

821/899/ Альенде, Ісабель Японський коханець./ Текст.: роман./І. Альенде: пер. з ісп.- Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2017.-248с.

821/111/ 73/ Бах, Річард Джонатан Лівінгстон, мартин./ Текст.: пер. з англ../ Р. Бах.-К.: Видавнича група КМ Букс, 2017.- 128с.

821/470/ Войнович, Володимир Малиновий пелікан./ Текст.: роман./ В.Войнович.: пер. З рос.- Харків: Фоліо, 2016.-252с.

821/437.3/ Гавел, Вацлав Промови та есе./ Текст.: пер. із чеської./ В. Гавел.-К.: Видавничий дім Комора, 2016.-144с.

821/519/ Канг, Хан Вегетаріанка./ Текст.: роман: пер. З англ…-К.: Видавнича група КМ- Букс, 2017.-176с.

821/73/ Келлі, Марта Холл Бузкові дівчата./ Текст.: роман/ Келл Марта Холл.: пер. З англ..-К.: Нора- Друк, 2017.-544с.

821/438/ Лем, Станіслав Едем. Соляріс. Повернення із зірок. Непереможний./ Текст.:пер. з пол./ С.Лем .- Тернопіль: Богдан, 2016.-768с.

821.73 Мартін, Джордж Р.Р. Бенкет круків./ Текст:роман./ Джордж Р.Р. Мартін: пер. З англ..-К.: Вид.група КМ-Букс,2016.-832с.:іл.

821.111/73/ Мартін, Джордж Р.Р. Буря мечів./ Текст.: роман./ Дж. Р.Р.Мартин: пер. З англ..-К.: Видавнича група КМ/Букс. 2016.-1152с.:іл..:книга третя.

821/73/ Мартін, Джордж Р.Р. Гра престолів. Пісня льоду й полум’я./ Текст.6 роман./ Дж. Р.Р.Мартін: Книга перша., пер. з англ..-К.:Вид. група КМ-Букс, 2017.-800с.

821/493/ Нотомб, Амелі Подив і тремтіння./ Текст.: роман.6 пер. з фра./ А. Нотомб.-Львів:Видавництво Старого Лева, 2017.-128с.

821.111/73/ Ренд, Айн Антлант розправив плечі./ Текст.: Частина перша. Несуперечність/ А. Ренд: пер. з англ.- 5-те вид.-К.: Наш формат, 2017.-392с.

821.111/73/ Ренд, Айн Антлант розправив плечі./ Текст.: Частина друга. АБО-АБО / А. Ренд: пер. з англ.- 5-те вид.-К.: Наш формат, 2017.-432с.

821.111/73/ Ренд, Айн Антлант розправив плечі./ Текст.: Частина третя. А Е А./ А. Ренд: пер. з англ.- 5-те вид.-К.: Наш формат, 2017.-568с.

821.111/73/ Сосье, Жослін Дощило птахами./Ж.Сосье: пер. з фран.-Львів: вид-во Анетти Антоненко,2017.-160с.

821/410/ Толкін, Джордж Р.Р. Володар Перснів. Частина перша.: Братство Персня./Текст.: пер. з англ../ Дж. Р.Р. Толків.-2-ге вид.,Львів:Видавництво Астролябія, 2016.-704с.

821/410/ Толкін, Джордж Р.Р. Володар Перснів. Частина друга.: Дві вежі./Текст.: пер. з англ../ Дж. Р.Р. Толків.-2-ге вид.,Львів:Видавництво Астролябія, 2016.-576с.

821/410/ Толкін, Джордж Р.Р. Володар Перснів. Частина третя.: Повернення короля ./Текст.: пер. з англ../ Дж. Р.Р. Толків.-2-ге вид.,Львів:Видавництво Астролябія, 2016.-704с.

821/410/ Толкін, Джордж Р.Р. Гобіт, або туди і звідки./Текст.: пер. з англ../ Дж. Р.Р. Толків.-5-те вид.,Львів:Видавництво Астролябія, 2017.-384с.

821/410/ Толкін, Джордж Р.Р. Сильмариліон./Текст.: пер. з англ../ Дж. Р.Р. Толків.-3-те вид.,Львів:Видавництво Астролябія, 2015.-576с.

821/430/ Фуке, Фрідріх де ла Мотт Ундина./ Текст.:повість./Ф.Фуке,: пер. З нім.-Тернопіль:Навчальна книга.-Богдан,2017.-160с.

821/438/ Ягелло, Йоанна Тирамісу з полуницями./ Текст.роман.: пер. З пол../ Й. Ягелло.-Львів, Урбіно, 2017.-296с.

Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, старожитності

903.53/477.53/-3/18 Супруненко,Олександр Верхній Вал у Лубнах./ Текст.:/ О. Супруненко, К.Мироненко, О.Сидоренко.- Полтава ЦП НАНУ І УТОПІК, 2016.-367с.:іл.

Історична наука. Історіографія

930/477.7/ Капустян, Ганна Пам’ять 33-го кличе молодих/ Текст.: Сповіді свідків і слово історика: наукове видання:/ Г. Капустян.-3- те вид. доповнен.- Кременчук: Видавець ПП Щербатих О.В.,2017.-600с.

Історія загалом

94/ 477:471.5:438/09/19 Корона .: або Спадщина Королівства Румунського./ Текст.: вид.2-ге, стереотипне.-К.:ТОВ Українська прес-група, 2017.-696с.

94/908/477.53/19 Мокляк, Володимир Будинок Українського клубу в Полтаві: пом’ятка історії доби національного відродження та Української революції/ Текст./В. Мокляк.-Полтава: ТОВ АСМІ, 2016.-48с.:іл.

94/477/19/092 Петлюра, Симон і Українська революція 1917-1921рр./ Текст.:Статті. Листи. Документи. Спогади. – Полтава.:ТОВ РІК,2017.-264с.

94/477.53/1985-1991 Полтавщина. Шлях до незалежності. 1985-1991./ Текст.-Полтава: Полтавський літератор, 2016.-800с., іл., карти, схеми, табл.

94/477.53/ Ревегук, Віктор Селянство Полтавщини в добу Української революції 1917-1921р./ Текст.:/ В. Ревегук.- Полтава: Полтавський літератор, 2017.-386с.

94/47+5/:323 Саттер, Девід Доба безумства. Занепад і кінець Радянського Союзу.:/Текст/Д. Саттер.-пер.з англ.К.:Дух і література, 2017.-528с.

94/477.6/15/17 Чухліб, Тарас Донеччина та Луганщина-козацькі землі України ХVI- XVIII ст./ Текст.:видання друге./Т.Чухліб. -К.:Видавець Олег Філюк,2017.-117с.

94/477/ Шаповал, Юрій Торкнутись історії./Текст./Ю.Шаповал: 2-ге вид. допов.- К.:Парламентське вид-во,2017.-504с.

Кiлькiсть переглядiв: 303

Коментарi